image
hl1

RAMOWY PLAN DNIA

 

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ

 

8.00-8.30  Przychodzenie dzieci do przedszkola – zabawy dowolne i kierowane

 

8.30-9.10 Czynności higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie

 

9.10-9.30 Zajęcia poranne (powitanie piosenką, sprawdzenie obecności, ułożenie planu dnia)

 

9.30-10.00 Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze

 

10.00-10.15 Zabawy dowolne i kierowane

 

10.15-10.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie

 

10.30-11.00 Zabawy twórcze ( plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralno-literackie)

 

11.00-11.30 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt na placu zabaw lub:

poniedziałek :  program  Knilla

wtorek:            zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

środa:              zabawy przedsionkowo – priopriocetywne

czwartek:        zabawy manipulacyjno – czuciowe                           

piątek:             zabawy wzrokowe / słuchowe  

11.30-12.00 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie

 

12.00-13.30 Odpoczynek

 

13.30-14.15 Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się  i spożywania posiłku

 

14.15-15.00 Zajęcia rewalidacyjne

 

15.00-16.00 Rozchodzenie się dzieci do domu/ zabawy dowolne i kierowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status